Hotel Korinjak

Izlazak iz karmičkog kruga – Tadej Pretner

Što je karma, što je karmički krug i zašto bi iz njega trebali izaći?
Pojam karma izvire iz sanskrta a doslovno znači činiti odnosno djelovati. U Indiji poznat je kao zakon uzroka i posljedica, zakon pravedne poravnave ili zakon, prema kojemu se svatko susreče s posljedicama svojih dijela. U sociološkom smislu je učenje o karmi bez sumnje predmet brojnih manipulacija, a na seminaru ćemo se fokusirat pre svega na duhovni vid karme odnosno karmičke energije. Karmička energija je sila, koja u naše živote projecira odeđene događaje kojih naizgled ne možemo mimoiči. Karma bi dakle trebala biti moralno etički zakon uzroka i posljedica, ali se lomi životnih paradigama događaju i ljudima, čija dijela su u glavnom etička i moralna.

Voditelj: Tadej Pretner vodi različite ezoteričke radionice, bio je član ispitne komisije za bioterapiju, a više od deset godina predavao je na Školi za bioterapeute, koju je poslijednje četiri godine i vodio, a nakon toga transformirao u Školu osobnog rasta.

Cijena: 80 eura


Bolest štitnjače – mit ili stvarnost? – Jasna Bolanča I Ivica Duspara

Na radionici se proučava kako I gdje u tijelu dolazi do poremećaja koji se odražava na štitnoj žlijezdi, što donosi liječenje suplementima te kakav utjecaj na rad štitnjače imaju Sunčeva svjetlost, jod i ozon.

Radionica, osim informacijsko-edukativnog karaktera, ima i terapijski učinak.
Uključuje i goste angažirane na području vezanim za teme te izjave osoba koje su pronašle ’vanmedicinske’ metode kojima su pobošljale zdravlje ili se potpuno izliječile.

Moguće su individualne konzultacije s polaznicima radionice te pronalaženje uzroka poremećaja te najboljeg individulanog puta ozdravljenja.

Voditelji radionice: Jasna Bolanča & Ivica Duspara,
istraživači u oblasti prirodnog liječenja i liječenja putem misli.

Cijena: 1000 kn


Ples pet ritmova – Zdenka Sajko

5Ritmova je dinamična praksa pokreta i plesa koja potiče puninu života. To je ujedno i duhovna praksa koja  transcendira ples – pokret je lijek, meditacija i metafora. Zajedno ljuštimo slojeve, spuštamo maske i plešemo sve dok ne nestanemo, a samo zato da bismo se ponovo pronašli, da utjelovimo i prigrlimo sebe u svojoj suštini –  ranjivi, divlje strastveni, spontani, instinktivni, intuitivni. 5Ritmova su tečni, stakato, kaos, lirski i duboka tišina, a u tom slijedu zajedno tvore plesnu cjelinu koja se zove Val.

Voditeljica: Zdenka Sajko je certificirana učiteljica plesa 5Ritmova. Vodila je plesne radionice u zemljama Europe, Južne Amerike i u Japanu.