Na delavnici preučujemo, kako in kje v telesu prihaja do motenj, ki vplivajo na ščitnico, kaj prinaša
zdravljenje z dopolnili in kakšen vpliv imajo sončna svetloba, jod in ozon na delovanje ščitnice. Delavni-
ca ima poleg informacijsko-izobraževalnega značaja terapevtski učinek. Vključuje tudi goste, ki se uk-
varjajo s sorodnim področjem, ter pričevanja oseb, ki so našle metode zunaj medicinske stroke, s po-
močjo katerih se jim je zdravje izboljšalo in so v celoti ozdravele. Možni so individualna posvetovanja z
udeleženci delavnice ter iskanje vzroka motenj in najboljše individualne poti zdravljenja.

 
Voditelji delavnice: Jasna Bolanča in Ivica Duspara, raziskovalca na področju naravnega zdravljenja in
zdravljenja z mislimi.

 
Cena: 1000 Kn