Hotel Korinjak
Cjenik

Smještaj u hotelu je moguće
rezervirati i putem rezervacijskog
sustava na našoj web stranici

Ukoliko ne koristite rezervacije putem Interneta, a želite potvrdu rezervacije, potrebno je uplatiti akontaciju prema našoj ponudi koju ćete dobiti na email ili poštom.

Popusti

• djeca do 3 godine: gratis (mogućnost dječjeg krevetića 5€ po danu; uz rezervaciju)
• djeca 3 - 8 godina: popust 70% na redovnu cijenu ako sobu dijele s odraslom osobom
• djeca 8 -12 godina: popust 50% na redovnu cijenu ako sobu dijele s odraslom osobom
• odrasli: popust 10% na redovnu cijenu po osobi za korištenje pomoćnog ležaja

Boravišna pristojba

nije uračunata u cijenu smještaju, a plaća se po osobi po danu:
• osobe starije od 18 godina u srpnju i kolovozu plaćaju 0,80€, ostali mjeseci 0,60€
• osobe od 12-18 godina plaćaju 50% iznosa boravišne pristojbe
• osobe mlađe od 12 godina ne plaćaju boravišnu pristojbu

Cjenik