Cjenik

Smještaj u hotelu je moguće
rezervirati i putem rezervacijskog
sustava na našoj web stranici

Ukoliko ne koristite rezervacije putem Interneta, a želite potvrdu rezervacije, potrebno je uplatiti akontaciju prema našoj ponudi koju ćete dobiti na email ili poštom.

Boravišna pristojba

nije uračunata u cijenu smještaju, a plaća se po osobi po danu:
• osobe starije od 18 godina plaćaju 10,00 kn ( 1,34 € - ovisno o tečaju ) tijekom cijele 2021.godine
• osobe od 12-18 godina plaćaju 50% iznosa boravišne pristojbe
• osobe mlađe od 12 godina ne plaćaju boravišnu pristojbu

NADOPLATE:
· korištenje dvokrevetne sobe od strane jedne osobe dodatak na redovnu cijenu je 35%
· nadoplata za kućne ljubimce je 7€ po danu
· najam šatora s opremom 8€ po danu
· ručak je moguće nadoplatiti prema dnevnom meniju (od 4€ do 8€)
POPUSTI:
· djeca do 3 godine GRATIS
· djeca 3-8 godina: popust 70% na redovnu cijenu
· djeca 8-12 godina: popust 50% na redovnu cijenu

Cjenik