Namen djotiša je spoznati sebe, svojo okolico, razumeti življenjske dogodke in predvidevati, kdaj in
kako se bo kaj zgodilo. Djotiš v sanskrtu pomeni »božja luč«, med vedangami pa predstavlja oko ved.
Torej, omogoča nam, da razsvetlimo temo nevednosti in vnesemo svetlobo znanja v svoje življenje.
Delavnica vključuje spoznavanje astroloških elementov in načel: devetih planetov, dvanajstih znamenj
in hiš, aspektov, vrst natalnih kart, posebnih kombinacij (joge) itd. Udeleženci se bodo lahko seznanili
s korektivnimi ukrepi (post, mantre itd.), zaradi katerih je djotiš še posebej zanimiv. Veselimo se vaše
udeležbe in skupnega napredovanja.

 
Voditelji: Maja in Bojan Vidaković, dolgoletna predavatelja djotiša in svetovalca iz tradicije Šrija Ačjuta

 
Cena: 100 €