Glas je moj svemir –

samoistraživanje kroz arhetipove i otkrivanje vlastitog potencijala kroz glas

ljoba-logo

Tko pjeva, zlo ne misli!

Pjevanje je duhovni dar, dostupan svakome čovjeku. I djetetu i starijma. Kada duša zaigra na tjelo.

U svim je narodima svijeta pjevanje svakidašnji ritual povezivanja ljudi u zajednicu, ali i čovjeka sa samime sobom, životom i višim razinama, koje se, mogli bi reći, ovim putem kroz pjevanje prelijevaju u ovaj svijet.

Kroz svjesno pjevanje melodija i glasova mi možemo uspostaviti harmoniju naših unutarnjih snaga, vibracije organa, utjecati na sistem metabolizma i emocija, kako i sposobnosti naše spoznaje. Sa svjesnim pjevanjem mi službeno kreiramo novo vitalno eteričko tijelo.

Muzičke vile planeta biti će nam skromna pomoć za dodir glazbenih sfera, kojima sa svim strahopoštovanjem i ljubavlju možemo reći da su kucaj božjeg srca.

 

Ljoba Jenče F Branko Čeak 2018 BC8_5021

Ljoba Jenče jedna je od vodećih glasova kulturne baštine Slovenije i njen je glas prepoznat diljem svijeta. U njezinoj su karijeri iznimni nastupi na svetim krajevima kapele neuništivosti u palati bogova u Lhasi, u crkvi Kristusa Spasitelja u Moskvi, u svjetskoj dvorani Udruženih naroda u New Yorku, centru UNESCO u Parizu, Royal Academy u Londonu, na izložbi milenije Brižinski spomeniki u Ljubljani i drugim krajevima- od Afrike, Argentine pa sve do Australije.

U baštini usmene tradicije nisu samo pučke pesme, tu je i liturgija, glas prirode i svemira. P

Ljoba je prepoznala glas zemlje, ljudi i vječnosti koje čovjek nosi u sebi, ali koje treba prepoznati i aktivirati, pomoliti se. Pjevati. To je sveto mjesto.

Svoje iskustvo želi podijeliti. Njezin novi projekt sa filmskom rediteljicom Jasnom Hribernik: Komunikacija eholokacija (2020, Pixxelpoint, KD Nova Gorica) uspostavlja komunikaciju sa najvećim bićima planeta, kitovima, ali također i postavlja pitanje našoj civilizaciji- kako dalje !? Ljoba na cijeli proces gleda kao na doprinos svijetu s onim najboljim što ima- svojim glasom.