Glas je moj svemir –

samoistraživanje arhetipova i otkrivanje vlastitog potencijala kroz glas

 

Pjevanje je duhovni dar, dostupan svakome čovjeku. I djetetu i starome. Kad duša zaigra na tijelo.

U svim je narodima svijeta pjevanje svakidašnji ritual koji povezuje ljudi u zajednicu, čovjeka sa samim sobom, životom i višim razinama, koje se, mogli bi reći, kroz pjevanje prelijevaju u ovaj svijet.

Kroz svjesno pjevanje melodija i glasova mi možemo uspostaviti harmoniju naših unutarnjih snaga, vibracije organa, utjecati na sistem metabolizma i emocija, ali i na sposobnosti naše spoznaje. Sa svjesnim pjevanjem mi službeno kreiramo novo vitalno eteričko tjelo.

Muzičke vilice planeta biti će nam skromna pomoć za dodir glazbenih sfera, kojima sa svim strahopoštivajem i ljubavlju možemo reći da su kucaj božjeg srca.

 

O VODITELJICI:

Ljoba Jenče F Branko Čeak 2018 BC8_5021

 

Ljoba Jenče jedna je od vodećih glasova kulturne baštine Slovenije te je njen glas prepoznat diljem svijeta. U njenoj se karijeri ističu nastupi na svetim krajevima kapele neuništivosti u palati bogova u Lhasi, u crkvi Kristusa Spasitelja u Moskvi, u svjetskim centrima dvorane Udruženih naroda u New Yorku, centru UNESCO u Parizu, Royal Academy u Londonu, na izložbi milenije Brižinski spomeniki u Ljubljani i drugim krajevima od Afrike, Argentine do Australije.

U baštini usmene tradicije nisu samo pučke pesme, tu je i liturgija, glas prirode i svemira. Prepoznala je glas zemlje, ljudi i vječnosti. Čovek ga nosi u sebi, ali treba ga prepoznati i aktivirati, pomoliti se. Pjevati. To je sveto mesto.

Svoje iskustvo želi podijeliti. Njezin novi projekt sa filmskom rediteljicom Jasnom Hribernik: Komunikacija eholokacija (2020, Pixxelpoint, KD Nova Gorica) uspostavljla komunikaciju sa najvećim bićima planeta kitovima i postavlja pitanje našoj civilizaciji- kako dalje?!

Ljoba cijeli proces smatra vlastitim doprinosom svijetu kojem daje ono najbolje što ima- svoj glas.