Hotel Korinjak

Što je karma, što je karmički krug i zašto bi iz njega trebali izaći? Pojam karma izvire iz sanskrta, a
doslovno znači činiti. U Indiji poznat je kao zakon uzroka i posljedica, zakon prema kojemu se svatko
susreće s posljedicama svojih djela. U sociološkom smislu je učenje o karmi bez sumnje predmet mnogih
manipulacija, a na seminaru ćemo se fokusirati prije svega na duhovni vid karme odnosno karmičke
energije. Karmička energija je sila, koja u naše živote projecira određene događaje koje naizgled ne
možemo zaobići. Karma bi dakle trebala biti moralno etički zakon uzroka i posljedica, ali se lomovi
životnih paradigama događaju i ljudima čija su dijela uglavnom etična i moralna.

Voditelj: Tadej vodi različite ezoterične radionice, bio je član ispitnih komisija za bioterapiju, a više od 10
godina predavao je na Školi za bioterapeute, koju je zatim i vodio, a nakon toga transformirao u Školu
osobnog rasta.

Cijena: 80 €