Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije, zdravlje nije samo odsutnost bolesti, već fizičko i socijalno blagostanje. Međutim, u kojoj mjeri možemo na to stvarno utjecati? Naime, astrolozi tvrde da je linija sudbine unaprijed određena, s čime se u konačnici slaže i znanost koja u teoriji kaosa kaže da su fraktalni uzorci naših života već unaprijed poznati. Brojni autori, koji znaju da životne događaje privlačimo onime u sebi, smatraju da svoj život možemo promijeniti pozitivnim razmišljanjem, međutim, sadržaji koji stvaraju životne događaje su na podsvjesnoj, a ne svjesnoj razini, pa tako ni pozitivno razmišljanje ne daje obećane rezultate. Naravno, to ne znači da ne možemo radikalno utjecati na tijek svog života, odnosno na zdravlje i blagostanje. Ako smo upoznati s mehanizmima koji nas drže u unaprijed poznatim životnim linijama i načinima kojima ih možemo zaobići i eliminirati, postajemo svjesni kreatori vlastitog života.

Seminar Svjesno kreiranje događaja bavi se načinima otkrivanja i čišćenja podsvjesnih uvjerenja koja nas drže u neželjenim životnim okolnostima i tehnikama promjene osobne vibracije na temelju koje možemo početi privlačiti konstruktivne sadržaje u život. Uz brojne energetske vježbe usmjerene na životnu spontanost, također ćemo naučiti tri tehnike svjesnog kreiranja događaja:

– taoističku metodu koja se temelji na uklanjanju unutarnjih sukoba na putu prema cilju

– metodu intervencije emocionalnom energijom na astralnu razinu, pri čemu ćemo se poslužiti programiranjem kristala i

– modernu kvantnu tehniku pomoću koje ćemo svoju namjeru predati univerzalnoj svijesti.

Tadej Pretner, autor jedanaest knjiga u području ezoterije, vodi Školu osobnog rasta i seminare ravnotežnog stanja (ekvilibrijum) koji su usmjereni na razvoj osobnih potencijala. U prošlosti je na Gospodarskoj komori Slovenije (GZS) bio član ispitne komisije za bioterapiju, a više od deset godina predavao je u školi za bioterapeute koju je četiri godine i vodio.

Cijena: 80 €