Tema seminara je na razini razumijevanja i iskustva yoge navedenih u klasičnim tekstovima o yogi,
utvrditi temelje ispravne yoga vježbe (asana, pranayama, meditacija) te detaljan pristup yoga terapiji.
Stoga je tečaj jednako važan za praktikante yoge, polaznike tečaja za yoga učitelje i yoga učitelje. Naučiti
ćemo kako tijekom vježbi asana ukljućiti svih pet vayua (prana, udana, samana, apana, vyana) te ostvariti
pročišćavajući i terapijki učinak na duh i tijelo. Posebno ćemo detaljno razmotriti strukturu i praktićnu
primjenu Hatha Yoga Pradipike i Ayurvede u yoga trapiji. Također ćemo detaljno učiti Kumbhaka
pranayame. Svi sudionici tečaja dobiti će diplomu o 50 sati završene edukacije koja se priznaje od
Europske Yoga Federacije kao dio 600-satne obuke za yoga učitelja.

Voditelj: Yogacharya Jadranko Miklec: dopredsjednik Europske Yoga Federacije. Učitelj transcendentalne
meditacije i Maharishijeve Vedske znanosti. Učitelj Znanosti vedske yoge, međunarodni glavni tajnik
Svjetske akademije za ayurvedu i Vanaushadi Bhishagacharya (stručnjak za ljekovito bilje)

Cijena: puni panson 265€ + tečaj 200€