Hotel Korinjak

OSHO: život je praznik!

Druženje sa majstorom obogatit ćemo sa pogledom u njegov bogat opus govora-preko 600 knjiga, svakodnevnu aktivnu Osho meditaciju, tantričkim praksama kriya tantra joge, radit ćemo i u prirodi. Dva puta ćemo otvorit vrata poslije večere i za ostale posjetioce kako bi nam se mogli pridružiti na večernjoj meditaciji u bijelom, kada se majstorova prisutnost najviše osjeća.

Dobrodošli su svi, koji volite Osho-a, koji ste samo radoznali i želite doživjeti direktno iskustvo majstora.

Sa vama će biti njegova dugogodišnja učenica Elena Jencek-Dilrupa.