Hotel Korinjak

Osho radionice su podijeljene na teorijska predavanja i praktične radionice. Za svaki dan odabrana je jedna tema. Teme se bave odnosima, tantrom, ljubavlju i strašću, razlikama između muškaraca i žena, te teme o religiji. Praktični dio sastoji se od dnevne meditacije, tantričkih vježbi i večernjih vježbi. Uz pojedinačne radionice postoje i radionice u parovima.