Hotel Korinjak

Park Marka Pogačnika

Ispred hotela Korinjak u listopadu 2015. godine postavljena je kiparska instalacija posvećena moru, vodi i oceanima slovenskog akademskog kipara Marka Pogačnika. Na jedanaest stupova bračkog mramora Marko Pogačnik i grupa internacionalnih umjetnika uklesala je simbole povezane s morem koji korespondiraju i u raznim su aspektima povezani s Jadranom i Planetom. Ova je kiparska postava dio većeg projekta “Geopunkturni krugovi” čiji su dijelovi već postavljeni u Kanadi, SAD, na Kanarskim otocima, u Portugalu, Češkoj, Austriji, Sloveniji, a u Hrvatskoj u Zagrebu i na Braču.
Park Marka Pogačnika
Park Marka Pogačnika
Park Marka Pogačnika
Park Marka Pogačnika