Hotel Korinjak

Piramida

Piramide su pretvarači i emiteri energije osnovnog polja. Energiju koju piramida skuplja fokusirana je u njenom centru točno na 1/3 središnje visine od baze – od tuda se energija širi po cijeloj piramidi. Boravak u piramidi djeluje do molekularnog nivoa na sva živa bića pa i na granitne stijene. Hranu oplemenjuje i produljuje joj trajanje. Privlači pozitivne vibracije i emitira ih u okolni prostor. Na duhovnom planu boravak u piramidi je neprocjenjiv, a u meditaciji se javlja mogućnost uvida. Iz ovih razloga odlučili smo izgraditi 14 metara visoku piramidu na hotelskom zemljištu te omogućiti našim gostima iscjeljujući i meditativan boravak u piramidi. Svaki dan u 10:00 možete se pridružiti vođenoj meditaciji unutar naše piramide, a za sve goste piramida je otvorena cijeli dan za individualne meditacije i relaksacije.
Piramida