Delavnica karmične diagnostike je namenjena tistim, ki želijo spremeniti svoje življenje na bolje. Živimo
v času, ki od nas zahteva veliko truda, prilagajanja in vlaganja v ohranitev dosežene kakovosti življenja.
Da bi se lahko spopadli s tem, se moramo seznaniti s svojim delovanjem. Treba je sprejeti holistični
pogled na svet in sprejeti, da smo telesna, energetska in duhovna bitja. Na delavnici se v procesih, ki
so z moje strani energetsko podprti, ustvarja močan sinergijski učinek, ki omogoča hitrejše in globlje
reševanje vzrokov težav.

 
Na delavnici boste imeli priložnost, da se postopoma seznanite z vzroki težav na določenih življenjskih
področjih. Vsak dan bo posvečen določenemu segmentu življenja: od razumevanja sveta in pomena
življenja, odnosov s starši, začetka življenja do tega, zakaj smo to, kar smo, odnosov s partnerji in otroki,
vplivov vseh odnosov na življenje in končno do tega, kako lahko živimo, kar smo. Na koncu vsakega
predavanja bomo sledili vodenemu procesu aktivnega reševanja vzrokov, povezanih s temo tistega dne.

 
Dodatek prejšnjim delavnicam je klinična somatika, vodil pa jo bo Andrej Ogorevc – učitelj klinične so-
matike AEQ. V tem delu delavnice bomo odkrili in spoznali napačen način gibanja in napačne navade
gibanja, zaradi katerih imamo različne telesne težave. S pomočjo metode klinične somatike bomo re-
programirali svoje gibanje in ustvarili nove navade. Ti postopki podpirajo procese karmične diagnostike
na fizični ravni. Lahko se prijavite na oba dela delavnice ali samo na enega po lastni izbiri. Delavnica se
izvaja v slovenskem jeziku.
Cena: 170 € oba dela, 50 € delavnica Andreja Ogorevca i 120 € delavnica Marjana Ogorevca