U svim kulturama i u svim vremenima ljudi su plesali kako bi izraziti svoj odnos s tajnama života i smrti, bogova, unutarnjeg izvora. Jos Galdermans (Nizozemac) je profesionalni voditelj Svetih plesova od 1991 te također profesor u području prirodne medicine. Posebno
ga zanima ljekoviti učinak ovih plesova koje oni imaju, ne samo na sudionike, nego i na okoliš, pa čak i opće blagostanje.

Predavanje je na engleskom
jeziku, ali bit će i prijevod na
slovenski i hrvatski kad to bude potrebno. Većinom se pleše u
krugu uz miru glazbu, te je ples
vrlo jednostavan. Neki plesovi 19 će biti složeniji ili življi kako bi

se održala ravnoteža. Posebne plesne kvalitete ili iskustvo nije potrebno, ali ako imate malo osjećaja za ritam biti će vam lakše. Plesati će se u jutarnjim satima. U večernjim satima održat će se kraći program u kojem će se pridružiti i ostali gosti hotela.

Cijena: 125 eura