Biodanza

Aktivacija semen preobrazbe – tedenska procesna delavnica biodanze

Od sobote do sobote, 25. 5. – 1. 6. 2024

6 dni poglobitve z biodanzo

V človeku obstaja posebna moč in sposobnost, ki se izraža kot funkcija preobražanja. Ta funkcija skozi življenjske izkušnje lahko atrofira (zakrni) ali pa nam dobro služi v trenutkih, ko začutim potrebo po osebni preobrazbi. Ko začutim, da se mora nekaj v mojem življenju, v mojem telesu spremeniti.

Proces preobrazbe zavzema raznoliko psihološko vsebino, zato si bomo namenili intenzivnih ŠEST DNI PROCESNE delavnice biodanze. Vsak dan bomo vstopali v DOŽIVLJANJA, ki bodo vodila v poglobljeno transformacijo na področju življenja, ki čaka na to. Na področju, kjer to v tem trenutku potrebujemo. Velikokrat se zgodi, da nas v sebi tekom doživljanja biodanze preseneti »nekaj nedoročenega«, ki se potem s pomočjo več usmerjenih doživljanj izjasni in »tisto nekaj« vse bolj prepoznamo.

Človek mora dvigniti kvaliteto svojega bivanja, tako zaradi lastnega življenja, življenja drugih kot tudi živega okolja, s katerim smo obojestransko prepleteni. Naša identiteta se lahko tekom celega življenja gradi in spreminja – glede na spodbude in naše doživete izkušnje.

DELAVNICA BIODANZE

Delavnica biodanze bo usmerjena na osebno preobrazbo posameznika in se bo vsakodnevno prilagajala procesom, ki se bodo kazali znotraj celotne skupine. Bomo imeli dovolj časa tudi za verbalno podelitev osebne izkušnje, ki nam bo pomagala tudi kognitivno umestiti in poglobiti dogajanje v sebi.

Z biodanzo ustvarjamo obogaten prostor, kjer:

  • vsak lahko doživlja svoje psihične in fizične spodbude ter
  • jih izrazi, na svoj avtentičen način (ki se z biodanzo tudi razvija).

Preko telesa in gibanja izražamo polno, in včasih tudi zelo intenzivno, svoja občutenja in čustva. Toliko kot v danem trenutku zmoremo in smo pripravljeni. Vse pri biodanzi se mora odvijati v osebnem ritmu udeleženca/ke.

V veliko pomoč pri biodanzi so nam:

  • izbrana glasba, ki spodbuja utelešenje,
  • neverbalna komunikacije znotraj skupine,
  • dotik, ki neguje,
  • doživljanja, ki človeka povezujejo (integrirajo) in
  • spremenjena stanja zavedanja, ki jih dosegamo z doživljanji.

Vedno vodimo vaje-doživljanja pri biodanzi v smeri za boljšo celovitost posameznika. Naš cilj je kvalitetnejši nivo integracije; kar pomeni da človek bolj usklajeno, izpolnjeno in harmonično biva ter deluje.

SPREMEMBE DA ALI NE? PREPOZNAVAM SVOJE KRADLJIVCE ŽIVLJENJSKEGA VZGONA ZA SPREMEMBE

Dvomi in notranji saboterji v raznih oblikah in razumnih preoblekah nam režejo privzdignjena krila in vedno znova izsušijo potrebni zagon in moč vztrajnosti, s katero ustvarjamo svojo realnost. Mnogokrat nevede hranimo svoje saboterje s prenosom vedênja od staršev, okolice in stalno pozornostjo do njih. Rahločutno zaznavanje nam jasno pove, kdaj/da je čas za spremembo, za izgradnjo nečesa še ne doživetega, ki je prepleteno z navdihi doživetega v meni.

UMRETI IN SE PONOVNO RODITI

Življenjska moč se začuti intenzivno in prepoznavno, ko doživljamo pristen stik z seboj. Potrebujem pogum in drznost, da se iskreno pogledam, sprejemam, kar vidim ter začnem presegati strahove, ki me omejujejo v uresničevanju svoje kreacije življenja.

Za osebnostni razvoj s pomočjo biodanze je nujno prenavljati in negovati stik s seboj in s svojim telesom, ga polno izražati in raziskovati ob tem svoje notranje procese ter delovanje. Da bi bili osvobojeni v ustvarjanju svojega življenja, kjer bi se naši potenciali uresničevali in delovali z življenjsko močjo, mora vsak opraviti sledeče krožno gibanje: umreti za zastarane stvari in se ponovno roditi za nove.

Da bi se rodilo nekaj novega, je treba najprej izgubiti togost telesa in uma. Naše celotno telo naj bo pretočno in harmonično, saj tudi seme v trdi zemlji ne vzklije. Tla morajo biti vlažna in mehka, da omogočajo premikanje / gibanje kalčku.

»Mi sami omogočamo našemu semenu transformacije, da zaživi ali pa ne.

Togost tako v razmišljanju, kot tudi v gibanju in celo v doživljanju

nam onemogoča spremembo.«

 

PREHOD SKOZI VRATA SPREMINJANJA

Potrebujemo negovalno okolje, spodbudne trenutke ter priložnosti, da gremo z delovanjem proti odkritjem in v smeri, kjer iz začetnih negotovosti preidemo v »ples svojega življenja z zaupanjem.«

Ko se znamo občasno spraviti tudi v neravnovesje, izven vsakodnevnih okvirov predvidenega, odpremo vrata za spremembo. A skozi vrata vendarle moramo stopiti. Lahko tudi z doživljanjem spodbud v okolju biodanze. Vsak naš korak se razvija iz položaja ravnovesja v položaj neravnovesja, da bi lahko našli novo ravnovesje. In smo korak naprej.

SPOSOBNOST, DA SI UPAM, SPROŽA MOČ ZA SPREMEMBO.

Potrebno SI JE – UPATI.

Ko si upam, se ločim od strahu, ki me drži v togosti. Tudi otrok v trebuhu si mora upati in prepustiti procesu »umiranja«, da se lahko rodi. Nekaj starega se uniči in nastane nekaj presenetljivo novega. Tudi takrat, ko človek naredi prvi korak in potem kmalu shodi. Ko vstopamo v nekaj novega, gremo skozi strah, vendar je moč, ki se ob tem sprosti, tista, zaradi katere smo zmožno ustvariti in vstopiti v nekaj novega.

Vsi imamo v sebi to, to PRIROJENO MOČ PREOBRAŽANJA.

V šestih dneh delavnice bomo imeli dovolj priložnosti, da se v miru posvetimo osebnemu procesu transformacije. V času delavnice sem vam na voljo za pogovor in v podporo pri procesih.

Vzeti si je treba dovolj kvalitetnega časa, v spodbudnem okolju ljudi in narave, da se učinki doživljanj harmonizirajo v nas. Da zavestno pristopimo k preobrazbi naših osebnih kvalitet in krepitvi zdrave identitet.

Z vami bom..

Nataša Kern

Vodene delavnice: v slovenskem jeziku, z možnostjo prevajanja v angleški ali hrvaški jezik

O VODITELJICI NATAŠI KERN:

Strastna raziskovalka življenja in gibalnega izražanja, mamica, partnerica, ljubica, šepetalka, borka… se je v biodanzo zaljubila leta 2002 in takoj začela z izobraževanjem v Italiji. Kjer je bila presenečena nad širino in poglobljenim študijem, ki je bil ponujen študentom. Izobraževanje za učitelja biodanze je uspešno opravila na Model School of biodanza, v Scuolatoro v Milanu, Italija. Tam je poučeval tudi sam ustvarjalec sistema, antropolog in psiholog Rolando TorO Araneda. Od leta 2010 v Sloveniji organizira in koordinira tudi Šolo biodanze po sistemu Rolanda Tora. Od leta 2008 dela tudi kot učiteljica didaktike pri biodanzi in mentorica/tutorka študentom šole.

Od leta 2003 se posveča širjenju doživljanj biodanze in promociji sistema biodanze, ki blagodejno deluje na celoten sestav človeka (psihičen in fizičen). Vodi in organizira tedenske skupine in različne tematske delavnice v Sloveniji, Hrvaški, Avstriji, Češki in Italiji.

Njene specializacije so: identiteta in štirje elementi, biodanza z otroki in mladostniki, biodanza z glino, biodanza v naravi. Za to zadnjo specializacijo jo je leta 2019 pooblastila Model school of biodanza Scuolatoro iz Milana (IT) za poučevanje drugih učiteljev biodanze po vsem svetu. V letu 2023 je zaključila tudi »Projekt Minotaver«;  specializacijo biodanze, kjer delamo neposredno z našimi »sencami« in strahovi.

Biodanza je zame lepota življenja, s katero lahko vstopimo globlje v ocean človeka.

Velikokrat se moramo potopiti – in z njo zaplavati v MODROSTI TELESA.

Rezervacija nastanitve:         direktno v hotelu Korinjak

Prispevek za delavnico:         210 evrov za 6 dnevno delavnico s prijavami do 13. 03. 2024, po tem datumu je cena 240 evrov.

Več o biodanzi:                   www.biodanza.si

Informacije o delavnici:        biodanza@biodanza.si, 041 982 881 – Nataša

Translate