EMOCIJE, Tijelo i ja

Ljudi su bića koja su materijalizovana kroz tijelo koje dobijemo rođenjem, i koja pored tijela imaju psihički, emotivni i duhovni svijet. Emocije su jedna od osnovnih psihička funkcija koja prožima kompletnu našu psihu i tijelo. Emocije su i jedan izuzetno važan dio nas, koji može da nam bude kako pokretač, tako i potpuno da nas blokira, ukoliko ne razumijemo jezik naših emocija i nemamo sposobnost emotivne regulacije.

Kroz 6 radionica bavićemo se emotivnim dijelom našeg bića, kroz integrativni pristup koji obuhvata kognitivni,  emotivni i tijelesni aspek. Udaljavanjem od svagodnevnog života i izazova koje nosi sa sobom, u kombinaciji vrlo nježnog, a dubokog rada, kako i odmora, stvorićemo mjesto na kom ćete imati priliku da oslušnet svoje emocije, date im prostor, upoznate njihov jezik, procesuirate ih, upoznate i zagrlite svoje unutrašnje dijete, i još puno toga. Cilj ovih radionica je da prihvatimo, procesuiramo i otpustimo nagomilani stres, neugodne emocije i transformišemo ih na način da nam služe kao resurs i “gorivo” za povratak u život i izazove koje on nosi. Da savladamo vještinu emotivne regulacije, upoznamo svoje unutrašnje dijete i jezik emocija, kojim ono komunicira naše autentične potrebe, što će nam biti resurs u izazovnim i stresnim situacijama.  Naučićemo kako da se bolje osjećamo, ali i da osjećamo bolje. Radićemo i na tome da povećamo nivo samosaosjećanja, samopoštovanja i ljubavi prema sebi i drugima. Da povećamo nivo psihološke fleksibilnosti naspram rigidnosti.

 

O voditelju: Ja sam Helena Bakić, diplomirani psiholog i uskoro magistar psiholoških nauka. Moj psihoterapijski rad zasniva se na integrativnom pristupu, stoga kombinujem u radu nekoliko psihoterapijskih pravaca. Psihoterapeut pod supervizijom u oblasti transakcione analize, geštalt psihoterapije i ACT (Acceptance and commitment therapy – terapija prihvatanjem i posvećenošću). Pored toga trenutno sam edukant psihoterapijske škole “Integrativna tijelesna psihoterapija”. Takođe, bavim se i psihoterapijom uz pomoć konja. Životinje, posebno konji su izuzetni saradnici na putu ličnog rasta i razvoja. Sa mojim radom možete se upoznati na sajtu: https://psihoterapijasahelenom.com , kao i instagram profilu: https://www.instagram.com/psihoterapijasahelenom/

 

U mom ličnom radu na sebi, kao i u mom profesionalnom iskustvu saputnika mnogim mojim klijentima na putu rasta i razvoja, uvidjela sam da najdublje promjene dolaze u trenutku kada integrišemo i naše emocije, i tijelo i tijelesne procese sa intelektom. Na ovom putu sam uvidjela važnost i moć naših emocija, stoga sam i izabrala ovu temu za naše šestodnevno putovanje.

 

Trajanje radionice: 6 dana

 

Cijena: 180 eura

 

Broj učesnika: od 6 do 20 (max.)

 

Translate