Radionica energetske sistemske konstelacije - Nataša Čebulj

DELAVNICA ENERGETSKA SISTEMSKA POSTAVITEV 5 dni 5 ELEMENTOV  – ČUSTVA IN ODNOSI V PARTNERSTVU Z NATAŠO ČEBULJ

Hotel Korinjak, Veli Iž, Otok Iž Hrvaška, 5 dni v tednu od 24. do 31. 8. 2024

Delavnica od 24. do 29. 8. 2024 –  (v soboto, 24. 8. ob 20. uri je predstavitveni večer, od nedelje, 24. 8. do četrtka, 29. 8. 2024, od 9.00 do 13. ure poteka delavnica, 30. 8. ob 20. uri je zaključni večer, 31. 8. 2024 odhod). 

Se včasih sprašujete ali ste princ v žabi ali obratno? Vas že celo življenje učijo letati kot da ste labod, vi pa ste polni bušk, saj ste morda krokodil? Potem ste se prijavili na pravo delavnico.

ENERGETSKA POSTAVITEV 5 ELEMENTOV se postavi na podlagi Bazi energetskega profila osebe, ki izhaja iz prvin kitajske metafizike in fenomenološkega pristopa sistemskih postavitev.

Na delavnici bomo spoznali pet elementarnih faz energetske transformacije 5 elementov, ki izhajajo iz osnovnih tipov energije je ponazorjenih z lesom, ognjem, zemljo, kovino in vodo. Manifestirajo odnos med vsemi univerzalnimi energijami. Prežemajo pod-energije in imajo svojo lastno glavno funkcijo. Vsaka faza transformacije ima pozitivno in negativno stran, Yin in Yang in znotraj vsake faze je shranjenih pet faz. Delujejo v popolnem redu in utelešajo harmonijo. Ko se naravni red zmoti, nastopi disharmonija.

Na delavnici z metodo sistemskih postavitev sprostimo blokirane potenciale posameznika. Cilj sistemskih postavitev je prepoznavanje globokih sistemskih signalov, ki vplivajo na vse naše odnose v življenju. Z njimi dobimo uvid v naše težave in s tem lahko povrnemo harmonijo v svoje življenje.

Sistemska postavitev pokaže energijske sile, ki vplivajo na vas osebno. Te sile se lahko uskladi na načine, ki vas razrešijo zapletenosti. Z uporabo fenomenološke perspektive je postopek enostaven, kar omogoča, da se premaknete naprej z jasnim razumevanjem tako, da vaša težava ni več nepremična. Rešitev v sistemski postavitvi deluje tako, da se celoten sistem sprosti in ponovno dobi svojo moč in vitalnost. Na delavnici postavimo predstavnike za elemente, ki predstavljajo vse potenciale vašega življenja. Z BaZi energetsko postavitvijo se vzpostavi pretok med posameznikom in vsemi potenciali njegovega življenja.

Pogoj za izvedbo Bazi energetske postavitve je izpis Bazi profila, za katero potrebujemo datum rojstva (leto, mesec, dan in uro) osebe.

Energetska postavitev  5 elementov je ponovna povezava z vsemi življenjskimi viri, talenti in priložnostmi. Na podlagi strukture, dinamike in energije elementov v postavitvi najprej dobimo uvid, kje ni moči in kaj je treba narediti, da se moč pridobi.

KDAJ?     

Delavnica od 24. do 29. 8. 2024 –  (v soboto, 24. 8. ob 20. uri je predstavitveni večer, od nedelje, 24. 8. do četrtka, 29. 8. 2024, od 9.00 do 13. ure poteka delavnica, 30. 8. ob 20. uri je zaključni večer, 31. 8. 2024 odhod). 

KJE?     

Hotel Korinjak, Veli Iž , http://korinjak.com/cenik-slo/

  

KDO DELAVNICO VODI?

Nataša Čebulj, certificirana terapevtka, moderatorka in trenerka postavitev družine po metodi Berta Hellingerja. Ta način dela praktično izvaja in soustvarja z drugimi sodelavci že 21 let.

Več kot 12 let se je učila metode osebno pod mentorstvom Berta Hellingerja in Sophie Hellinger  ter od drugih trenerjev in docentov Hellinger Sciencie, kjer je prejela tudi certifikat. 

Na osebnem področju hči, sestra, mama, partnerka, babica in prijateljica. Po izobrazbi je univ. dipl. soc. pedagog, andragog in prof. umet. zgodovine, s strokovnim izpitom na področju svetovalnega dela, izobraževanja in socialnega varstva. Je certificiran NLP-coach, članica slovenskega društva moderatorjev in licenčni moderator sistemskih postavitev Hellinger Sciencie.

S sistemskimi postavitvami se je srečala že leta 2002 in jih samostojno moderira od leta 2008, ko je prejela certifikat Hellinger Sciencie. V letu 2013 je prejela tudi certifikat Inštituta Berta Hellingerja na Nizozemskem za trenerja za moderatorje organizacijskih postavitev in certifikat Carole Castillo iz Venezuele  za moderatorko šamanskih rekonstruktivnih postavitev. Leta 2014 je ustanovila prvi Inštitut za sistemske postavitve v Sloveniji, ki je tudi edini, ki usposablja moderatorje za organizacijske in družinske postavitve po metodi Berta Hellingerja v Sloveniji, do sedaj je usposobila že več, kot 35 moderatorjev. Od leta 2014 je članica ISCA (International Systemic Constellations Association). Ima že več kot 30 let delovnih izkušenj in od tega 20 let na področju sistemskih postavitev. S kitajsko metafiziko se je srečala leta 2008, od takrat se redno izpopolnjuje in posreduje znanje naprej. Leta 2019 je zaključila Šolo geomantije. Svoje znanje in izkušnje je pridobila pri domačih in mednarodnih strokovnjakih, kot so Bert Hellinger, Maria Sophie Hellinger, Jan Jakob Stam, Vedran Kraljeta, Carola Castillo, Stephan Hausner, Sarah Peyton, Franz Ruppert, Christine Blumenstein- Essen, Bertold Ulsamer, Stephan Hausner, Marko Pogačnik, Joey Yap, Dušan Donko, Dan Brule, Dirk Oellibrandt in ostali.

Več: https://sistemske-postavitve.com/ekipa/natasa-cebulj/

 

KDO SE JE LAHKO UDELEŽI?

– delavnice se lahko udeležijo vsi, ki so polnoletni in želijo delati na sebi. Lahko tudi najstniki, če so v spremstvu staršev.

 JEZIK:

slovensko in hrvaško

PRIJAVA:

Prijava, informacije in vprašanja do 24. avgusta 2024.

Prijavite se lahko v Hotelu Korinjak: reception@korinjak.com

Za dodatne vsebinske informacije nas lahko kontaktirate:

info@sistemske-postavitve.com, 00 386 41 975 008, +386 70 657 484

 

KOTIZACIJA:

  • za 5 dnevno delavnico (5 x po 4 ure) – 160,00 EUR
  • cena vključuje: petdnevno udeležbo od 9. do 13. ure na delavnicah sistemskih postavitev, vsi udeleženci bodo imeli možnost svoje osebne postavitve,
  • plačate v hotelu.

NASTANITEV

  • Za namestitev kontaktirajte Hotel Korinjak; email: reception@korinjak.com, mob. 00385 95 372 00 24;
    tel: 00385-(0)23-277-064; http://korinjak.com/kontakt-slo/

 Early bird popust na namestitev:

10%  do 31.01.2024.

5% do 31.03.2024.

https://korinjak.com/cjenik12/

____________________

RADIONICA ENERGETSKE SISTEMSKE KONSTELACIJE 5 DANA – 5 ELEMENATA; EMOCIJE I ODNOSI U PARTNERSTVU SA NATAŠOM ČEBULJ

 

 Hotel Korinjak, Veli Iž, Otok Iž, Hrvatska, 5 dana – 5 elemenata u sedmici od 24. do 31. 8. 2024

Pitate li se ponekad da li ste princ u žabi ili obrnuto? Cijeli život su te učili da letiš kao labud, a ti si pun kvrga jer si možda krokodil? Onda ste se prijavili za pravu radionicu.

ENERGETSKA KONSTELACIJA 5 ELEMENATA postavljena je na osnovu Bazi energetskog profila osobe, koji proizlazi iz elemenata kineske metafizike i fenomenološkog pristupa sistemskih konstelacija.

Na radionici ćemo upoznati pet elementarnih faza transformacije energije 5 elemenata izvedenih iz osnovnih vrsta energije ilustriranu je drvom, vatrom, zemljom, metalom i vodom. Oni manifestiraju odnos između svih univerzalnih energija. Oni prožimaju podenergije i imaju svoju glavnu funkciju.

Svaka faza transformacije ima pozitivnu i negativnu stranu, Yin i Yang i unutar svake faze je pohranjeno pet faza. Rade u savršenom redu i oličavaju harmoniju. Kada se naruši prirodni poredak, dolazi do disharmonije.

Na radionici oslobađamo blokirane potencijale pojedinca metodom sistemskih konstelacija. Cilj sistemskih konstelacija je prepoznati duboke sistemske signale koji utiču na sve naše odnose u životu. Uz njih dobijemo uvid u svoje probleme i tako možemo vratiti harmoniju u naše živote.

Sistemska konstelacija pokazuje energetske sile koje utiču na vas lično. Ove sile se mogu koordinirati na načine koji rješavaju vaše složenosti. Koristeći fenomenološku perspektivu, proces je jednostavan, omogućavajući vam da idete naprijed s jasnim razumijevanjem, tako da vaš problem više ne miruje. Rješenje u sistemski konstelaciji djeluje tako što se cijeli sistem oslobađa i vraća mu snaga i vitalnost. Na radionici postavljamo predstavnike za elemente koji predstavljaju sve potencijale vašeg života. BaZi energetska konstelacija 5 elemenata uspostavlja tok između pojedinca i svih potencijala njegovog života.

Uvjet za implementaciju Energetske konstelacije je ispis Bazi profila, za koji nam je potreban datum rođenja (godina, mjesec, dan i sat) osobe.

Na osnovu strukture, dinamike i energije elemenata sistemski konstelaciji, prvo dobijemo uvid u to gdje nema energije i šta treba učiniti da se dobije snaga.

KADA?

Radionica od 24.08.2024. do 29.08.2024. – (u subotu, 24.08.2024. u 20:00 je prezentacijska večer, od nedjelje, 24.08. do četvrtka, 29.08.2024., od 9. :00 do 13:00 radionica, 30.8. u 20.00 je završna večer, polazak 31.8.2024.).

GDJE?

Hotel Korinjak, Veli Iž , http://korinjak.com/cenik-slo/

  TKO VODI RADIONICU?

Nataša Čebulj, certificirana terapeutkinja, voditeljica i trenerica obiteljske konstelacije po metodi Berta Hellingera. Ovakav način rada s ostalim kolegama prakticira i sukreira već 21 godinu.

Više od 12 godina metodu je učila osobno pod mentorstvom Berta Hellingera i Sophie Hellinger te od drugih trenera i docenta Hellinger Sciencea, gdje je i dobila certifikat.

U osobnoj sferi kćer, sestra, majka, partnerica, baka i prijateljica. Po obrazovanju je sveuč. dipl. soc. pedagog, andragog i prof. umjetnost. povijesti, s položenim stručnim ispitom iz područja savjetovanja, obrazovanja i socijalne skrbi. Certificirani je NLP-coach, član Slovenske udruge moderatora i licencirani moderator obiteljskih konstelacija Hellinger Science.

Sa obiteljskim konstelacijama susrela se još 2002. godine, a samostalno ih moderira od 2008. godine, kada je dobila certifikat Hellinger Science. Također je 2013. godine dobila certifikat od Instituta Bert Hellinger iz Nizozemske kao trenerica za voditelje organizacijskih postavki te certifikat od Carole Castillo iz Venezuele kao voditeljica šamanskih rekonstruktivnih konstelacija. 2014. godine osnovala je prvi Institut za sistemske izglede u Sloveniji, koji je ujedno i jedini koji u Sloveniji školuje moderatore za organizacijske i obiteljske konstelacije po metodi Berta Hellingera, do sada je obučila više od 50 konstelatora. Sa kolegom Verdranom Kraljeto iz Hrvatske vodi treninge za obiteljske konstelatore. Od 2014. godine član je ISCA (International Systemic Constellation Association). Ima više od 30 godina radnog iskustva, uključujući 20 godina u području postavljanja sustava. S kineskom metafizikom susreće se 2008. godine i od tada se redovito usavršava i prenosi znanje. 2019. godine završila Geomantijsku školu. Svoja znanja i iskustva stjecala je od domaćih i međunarodnih stručnjaka kao što su Bert Hellinger, Maria Sophie Hellinger, Jan Jakob Stam, Vedran Kraljeta, Carola Castillo, Stephan Hausner, Sarah Peyton, Franz Ruppert, Christine Blumenstein-Essen, Bertold Ulsamer, Stephan Hausner, Marko Pogačnik, Joey Yap, Dušan Donko, Dan Brule, Dirk Oellibrandt i drugi.

Više na: https://sistemske-postavitve.com/ekipa/natasa-cebulj/

JEZIK:

Slovenski i hrvatski

 TKO MOŽE SUDJELOVATI?

Na radionicama mogu prisustvovati svi koji imaju vremena i žele raditi na sebi.

PRIJAVA NA RADIONICU DO 24. 8. 2023:

Prijavite se u hotelu: email: reception@korinjak.com

Sadržajna pitanja:

info@sistemske-postavitve.com
+386 41 975 008, +386 70 657 484

Kotizacija:

 –  160,00 EUR

Platite u hotelu.

Cijena uključuje:

  • sudjelovanje u radionicama – 5 dana od 9.00 do 13. sati. Svaki učesnik ima i svoju osobnu konstelaciju.

SMJEŠTAJ:

Za smještaj kontaktirajte hotel Korinjak, putem:

 Early bird popust na smeštaj:

Translate